ЗМІСТ:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ
 3. МЕТУ, ПІДСТАВИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ОБРОБКИ ДАНИХ У ВЕБ-МАГАЗИНІ
 4. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
 5. ПРОФІЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
 6. ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ
 7. ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ ТА АНАЛІТИКА
 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. ВІДКЛИКАННЯ ФОРМИ ЗГОДИ

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Дана політика конфіденційності Інтернет-магазину носить виключно інформаційний характер, що означає, що вона не є джерелом зобов’язань для Одержувачів послуг або Клієнтів Інтернет-магазину. Політика конфіденційності в першу чергу містить правила, що стосуються обробки Адміністратором персональних даних в Інтернет-магазині, в тому числі підстав, цілей і термінів обробки персональних даних та прав суб’єктів персональних даних, а також інформацію про використання файлів cookie та аналітичних інструментів в Інтернет-магазині.
  2. Адміністратором персональних даних, зібраних через Інтернет-магазин, є INFOLAB, NARLOCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ з місцезнаходженням у Тихах (юридична адреса та адреса доставки: вул. Естетична 4, 43-100 Тихи); внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером KRS 0000759058; судовий орган, в якому зберігається документація компанії: Окружний суд Катовіце-Вщент в Катовіце, VIII Економічний відділ Національного судового реєстру; статутний капітал: 1 634 300,00 злотих, NIP 6462914275, REGON 241941167, адреса електронної пошти: [email protected], номер телефону: 32 70 70 400 та номер факсу: 32 750 50 30 – надалі іменується “Адміністратор” і є одночасно Постачальником послуг Інтернет-магазину та Продавцем.
  3. Персональні дані в Інтернет-магазині обробляються Адміністратором відповідно до чинного законодавства, зокрема відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) – надалі “RODO” або “Регламент RODO”. Офіційний текст Регламенту RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Використання Інтернет-магазину, в тому числі здійснення покупок, є добровільним. Аналогічно, пов’язане з цим надання персональних даних Покупцем або Клієнтом, який використовує Інтернет-магазин, є добровільним, за двома винятками: (1) укладення договорів з Адміністратором – ненадання у випадках і в обсязі, зазначених на веб-сайті Інтернет-магазину та в Регламенті Інтернет-магазину та цій політиці конфіденційності, персональних даних, необхідних для укладення та виконання Договору купівлі-продажу або договору про надання електронних послуг з Адміністратором, тягне за собою неможливість укладення такого договору. Надання персональних даних у такому випадку є договірною вимогою, і якщо суб’єкт даних бажає укласти відповідний договір з Адміністратором, він зобов’язаний надати необхідні дані. Обсяг даних, необхідних для укладення договору, щоразу заздалегідь вказується на веб-сайті Інтернет-магазину та в Умовах користування Інтернет-магазином; (2) законні зобов’язання Адміністратора – надання персональних даних є законною вимогою, що випливає із загальноприйнятих законів, які покладають на Адміністратора обов’язок обробляти персональні дані (наприклад, обробка даних для цілей оподаткування або бухгалтерського обліку), і ненадання таких даних унеможливить виконання Адміністратором цих зобов’язань.
  5. Контролер повинен особливо дбати про захист інтересів осіб, чиї персональні дані він обробляє, і, зокрема, нести відповідальність та забезпечувати, щоб дані, які він збирає, були (1) оброблялися на законних підставах; (2) збиралися для визначених, законних цілей і не підлягали подальшій обробці, несумісній з цими цілями; (3) були по суті правильними та адекватними по відношенню до цілей, для яких вони обробляються; (4) зберігалися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки; та (5) оброблялися у спосіб, який забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкових втрат, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних або організаційних заходів.
  6. Беручи до уваги характер, обсяг, контекст і цілі обробки, а також ризик порушення прав і свобод фізичних осіб з різною ймовірністю і серйозністю, Контролер повинен вжити відповідних технічних і організаційних заходів для забезпечення того, щоб обробка відбувалася відповідно до цього Регламенту і щоб бути в змозі продемонструвати це. Ці заходи повинні переглядатися та оновлюватися за необхідності. Адміністратор застосовує технічні заходи для запобігання отриманню та зміні неуповноваженими особами персональних даних, переданих в електронному вигляді.
  7. Всі слова, словосполучення та абревіатури, що зустрічаються в цій політиці конфіденційності і починаються з великої літери (наприклад, Продавець, Інтернет-магазин, Електронний сервіс), слід розуміти відповідно до їх визначення, що міститься в Правилах та положеннях Інтернет-магазину, розміщених на сторінках Інтернет-магазину.

§ 2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ

  1. Контролер має право обробляти персональні дані, якщо і в тому обсязі, в якому виконуються одна або декілька з наступних умов: (1) суб’єкт даних надав свою згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох визначених цілей; (2) обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних до укладення договору; (3) обробка необхідна для дотримання юридичного зобов’язання, покладеного на Контролера; або (4) обробка необхідна для цілей законних інтересів, переслідуваних Контролером або третьою стороною, за винятком випадків, коли такі інтереси переважають інтереси або основні права і свободи суб’єкта даних, які вимагають захисту персональних даних, зокрема, коли суб’єктом даних є дитина.
  2. Обробка персональних даних Контролером вимагає в кожному конкретному випадку наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у пп. 2.1 Політики конфіденційності. Конкретні підстави для обробки Адміністратором персональних даних Одержувачів послуг і Покупців Інтернет-магазину вказані в наступному розділі політики конфіденційності – з посиланням на зазначену мету обробки персональних даних Адміністратором.

§ 3. МЕТА, ПІДСТАВА ТА ТРИВАЛІСТЬ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

  1. У кожному конкретному випадку мета, підстава, період і одержувачі персональних даних, які обробляються Адміністратором, випливають з дій, які відповідний Покупець або Клієнт здійснює в Інтернет-магазині або у Адміністратора. Наприклад, якщо Клієнт вирішить здійснити покупку в Інтернет-магазині і замість кур’єрської доставки вибере самовивіз придбаного Товару, його персональні дані будуть оброблятися з метою виконання укладеного Договору купівлі-продажу, але більше не будуть доступні перевізнику, який здійснює доставку від імені Адміністратора.
  2. Адміністратор може обробляти персональні дані в межах Інтернет-магазину для наступних цілей, на підставах і протягом періодів, зазначених у таблиці нижче:

Мета обробки даних

Правова основа для обробки даних

Термін зберігання даних

Виконання договору купівлі-продажу або договору про надання електронної послуги або вчинення дій на вимогу суб’єкта даних до укладення вищезазначених договорів

Стаття 6(1)(b) Регламенту RODO (виконання договору) – обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних до укладення договору

Дані зберігаються протягом періоду часу, необхідного для виконання, розірвання або іншого закінчення терміну дії укладеного Договору купівлі-продажу або Договору про надання електронних послуг.

Прямий маркетинг

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) – обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора, які полягають у захисті інтересів та доброго іміджу Адміністратора, його Інтернет-магазину та з метою продажу Продуктів.

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку позовної давності вимог Адміністратора до суб’єкта даних у зв’язку з господарською діяльністю Адміністратора. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, становить три роки, а для Договору купівлі-продажу – два роки).

Контролер не може обробляти дані для цілей прямого маркетингу в разі ефективного заперечення проти цього з боку суб’єкта даних.

Маркетинг

Стаття 6(1)(a) Регламенту RODO (згода) – суб’єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних для маркетингових цілей Контролером

Дані зберігаються до тих пір, поки суб’єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку з цією метою.

Висловлення Клієнтом своєї думки щодо укладеного Договору купівлі-продажу

Стаття 6(1)(a) Регламенту RODO – суб’єкт даних надав згоду на обробку своїх персональних даних з метою висловлення думки

Дані зберігаються до тих пір, поки суб’єкт даних не відкличе свою згоду на подальшу обробку з цією метою.

Бухгалтерія

Стаття 6(1)(c) Регламенту RODO у поєднанні зі статтею 74(2) Закону про бухгалтерський облік, тобто від 30 січня 2018 року. (Законодавчий вісник за 2018 рік, поз. 395) – обробка необхідна для виконання юридичного зобов’язання, покладеного на Адміністратора

Дані зберігаються протягом періоду, передбаченого законодавством, яке зобов’язує Адміністратора зберігати звітність (5 років, що обчислюється з початку року, наступного за фінансовим роком, до якого відносяться дані).

Встановлення, пред’явлення або захист претензій, які може пред’явити Адміністратор або які можуть бути пред’явлені до Адміністратора

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) – обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора, які полягають у встановленні, ствердженні або захисті претензій, які Адміністратор може висунути або які можуть бути висунуті проти Адміністратора

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше періоду позовної давності, який може бути пред’явлений до Адміністратора (основний термін позовної давності для позовів до Адміністратора становить шість років).

Використання сайту Інтернет-магазину та забезпечення його належного функціонування

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) – обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора, які полягають в експлуатації та обслуговуванні веб-сайту Інтернет-магазину

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку позовної давності вимог Адміністратора до суб’єкта даних у зв’язку з господарською діяльністю Адміністратора. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних з господарською діяльністю, становить три роки, а для Договору купівлі-продажу – два роки).

Ведення статистики та аналіз трафіку в Інтернет-магазині

Стаття 6(1)(f) Регламенту RODO (законний інтерес Адміністратора) – обробка необхідна для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора, які полягають у веденні статистики та аналізі трафіку в Інтернет-магазині з метою поліпшення функціонування Інтернет-магазину та збільшення продажів Продуктів

Дані зберігаються протягом періоду існування законного інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку позовної давності вимог Адміністратора до суб’єкта даних у зв’язку з господарською діяльністю Адміністратора. Строк позовної давності визначається положеннями законодавства, зокрема Цивільного кодексу (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, становить три роки, а для Договору купівлі-продажу – два роки).

§ 4. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

  1. Для належного функціонування Інтернет-магазину, в тому числі для виконання укладених Договорів купівлі-продажу, Адміністратору необхідно користуватися послугами зовнішніх суб’єктів (наприклад, постачальника програмного забезпечення, кур’єра або платіжного процесора). Адміністратор користується послугами тільки таких процесорів, які надають достатні гарантії реалізації відповідних технічних і організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам Регламенту RODO і захищала права суб’єктів даних.
  2. Персональні дані можуть бути передані Контролером до третьої країни, і в цьому випадку Контролер повинен гарантувати, що це буде зроблено щодо країни, яка забезпечує належний рівень захисту – відповідно до Регламенту RODO, а у випадку інших країн, що передача буде відбуватися на основі стандартних положень про захист даних. Контролер повинен забезпечити суб’єкту даних можливість отримати копію своїх даних. Контролер передає зібрані персональні дані тільки в тому випадку, якщо і в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання конкретної мети обробки відповідно до цієї політики конфіденційності.
  3. Передача даних Адміністратором відбувається не в кожному випадку і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним в політиці конфіденційності – Адміністратор передає дані тільки тоді, коли це необхідно для виконання зазначеної мети обробки персональних даних і тільки в тому обсязі, який необхідний для її виконання. Наприклад, якщо Клієнт користується послугами персонального збору, його дані не будуть передані перевізнику, який співпрацює з Адміністратором.
  4. Персональні дані Одержувачів послуг та Клієнтів Інтернет-магазину можуть передаватися наступним одержувачам або категоріям одержувачів:
   1. перевізникам / експедиторам / кур’єрським брокерам / суб’єктам, що здійснюють складське обслуговування та/або процес відправлення – у випадку Клієнта, який використовує запропонований Інтернет-магазином спосіб доставки Продукту поштою або кур’єром, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному перевізнику, експедитору або посереднику, який здійснює відправлення від імені Адміністратора, а якщо відправлення здійснюється із зовнішнього складу – суб’єкту, що здійснює складське обслуговування та/або процес відправлення, в обсязі, необхідному для завершення доставки Продукту Клієнту.
   2. Суб’єкти, що здійснюють електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток – у випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині електронні платежі або платежі за допомогою кредитних карток, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб’єкту, що здійснює вищезгадані платежі в Інтернет-магазині, за розпорядженням Адміністратора, в обсязі, необхідному для обробки платежу, здійсненого Клієнтом.
   3. кредиторам / лізингодавцям – у випадку Клієнта, який використовує в Інтернет-магазині спосіб оплати в розстрочку або спосіб оплати лізингу, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному кредитору або лізингодавцю, який обслуговує вищезгадані платежі в Інтернет-магазині від імені Адміністратора, в обсязі, необхідному для обслуговування платежу, здійсненого Клієнтом.
   4. провайдер системи опитувань – у випадку Клієнта, який погодився висловити свою думку щодо укладеного Договору купівлі-продажу, Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному суб’єкту, що забезпечує систему опитувань щодо укладених в Інтернет-магазині Договорів купівлі-продажу від імені Адміністратора, в обсязі, необхідному для того, щоб Клієнт міг висловити свою думку за допомогою системи опитувань.
   5. постачальники послуг, які надають Адміністратору технічні, інформаційні та організаційні рішення, що дозволяють Адміністратору здійснювати свою господарську діяльність, включаючи Інтернет-магазин та Електронні послуги, що надаються за його допомогою (зокрема, постачальники комп’ютерного програмного забезпечення для роботи Інтернет-магазину, постачальники послуг електронної пошти та хостингу, а також постачальники програмного забезпечення для управління бізнесом і технічної підтримки Адміністратора) – Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному постачальнику, який діє від його імені, тільки у випадку та в обсязі, необхідному для виконання зазначеної мети обробки даних, з дотриманням вимог цієї Політики конфіденційності.
   6. постачальники бухгалтерських, юридичних або консультаційних послуг, які надають бухгалтерську, юридичну або консультаційну підтримку Адміністратору (зокрема, бухгалтерія, юридична фірма або агентство зі стягнення боргів) – Адміністратор надає зібрані персональні дані Клієнта обраному постачальнику, який діє від його імені, лише у випадку та в обсязі, необхідному для досягнення визначеної мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності.

§ 5. ПРОФІЛЮВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

  1. Регламент RODO вимагає, щоб Контролер надавав інформацію про автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання, як зазначено в статті 22(1) і (4) Регламенту RODO, і, принаймні в цих випадках, відповідну інформацію про способи прийняття таких рішень, а також про значення і передбачувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних. З огляду на це, Контролер надає інформацію про можливе профілювання в цьому розділі політики конфіденційності.
  2. Адміністратор може використовувати профайлінг в Інтернет-магазині в цілях прямого маркетингу, але рішення, прийняті на його основі Адміністратором, не стосуються укладення або відмови від укладення Договору купівлі-продажу або можливості використання Електронних послуг в Інтернет-магазині. Результатом використання профілювання в Інтернет-магазині може бути, наприклад, надання особі знижки, відправлення коду на знижку, нагадування про незавершені покупки, відправлення пропозиції Товару, який може відповідати інтересам або уподобанням особи або пропонувати кращі умови в порівнянні зі стандартною пропозицією Інтернет-магазину. Незважаючи на профілювання, особа самостійно вирішує, чи хоче вона скористатися знижкою або кращими умовами, отриманими таким чином, і здійснити покупку в Інтернет-магазині.
  3. Профілювання в Інтернет-магазині полягає в автоматичному аналізі або прогнозуванні поведінки особи на сайті Інтернет-магазину, наприклад, при додаванні певного Продукту в кошик, перегляді сторінки певного Продукту в Інтернет-магазині або при аналізі попередньої історії покупок, здійснених в Інтернет-магазині. Умовою такого профілювання є те, що Адміністратор володіє персональними даними особи, щоб мати можливість згодом надіслати особі, наприклад, код на знижку.
  4. Суб’єкт даних має право не бути об’єктом рішення, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, і яке створює правові наслідки для суб’єкта даних або аналогічним чином суттєво впливає на суб’єкта даних.

§ 6. ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ

  1. Право на доступ, виправлення, обмеження, видалення або перенесення – суб’єкт даних має право вимагати від Контролера доступу до своїх персональних даних, виправлення, видалення (“право на забуття”) або обмеження обробки, а також має право заперечувати проти обробки та право на перенесення своїх даних. Детальні умови реалізації вищезазначених прав вказані в статтях 15-21 Регламенту RODO.
  2. Право відкликати згоду в будь-який час – особа, чиї дані обробляються Контролером на підставі висловленої згоди (на підставі статті 6 ч. 1 п. “а” або статті 9 ч. 2 п. “а” Регламенту RODO), має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.
  3. Право подати скаргу до наглядового органу – особа, дані якої обробляє Контролер, має право подати скаргу до наглядового органу в порядку та спосіб, визначені положеннями Регламенту RODO та польським законодавством, зокрема Законом про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є Голова Управління з питань захисту персональних даних.
  4. Право на заперечення – Суб’єкт даних має право в будь-який час – на підставах, що стосуються його конкретної ситуації, – заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, на підставі статті 6(1)(e) (суспільний інтерес або завдання) або (f) (законний інтерес контролера), в тому числі проти профілювання на підставі цих положень. У такому випадку контролеру більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо тільки контролер не доведе наявність вагомих законних підстав для обробки, які переважають інтереси, права і свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, реалізації або захисту претензій.
  5. Право на заперечення проти прямого маркетингу – якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки персональних даних, що стосуються його, для такого маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.
  6. З метою реалізації прав, зазначених у цьому розділі політики конфіденційності, з Адміністратором можна зв’язатися, направивши відповідне повідомлення в письмовій формі або електронною поштою на адресу Адміністратора, вказану на початку політики конфіденційності, або за допомогою контактної форми, розміщеної на сайті Інтернет-магазину.

§ 7. ФАЙЛИ COOKIE В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ ТА АНАЛІТИКА

  1. Файли cookie – це невеликі фрагменти інформації у вигляді текстових файлів, які пересилаються сервером і зберігаються на сайті Інтернет-магазину (наприклад, на жорсткому диску комп’ютера, ноутбука або карті пам’яті смартфона – в залежності від пристрою, який використовує відвідувач нашого Інтернет-магазину). Детальну інформацію про файли cookie, а також історію їх створення можна знайти, зокрема, тут: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Файли cookie, які можуть надсилатися сайтом Інтернет-магазину, можна розділити на різні типи відповідно до наступних критеріїв:

Через їхнього постачальника:

 1. власний (створений Адміністратором сайту Інтернет-магазину) та
 2. що належать третім особам (крім Адміністратора)

У зв’язку з терміном їх зберігання на пристрої особи, яка відвідує сайт Інтернет-магазину:

 1. сесії (зберігається до моменту виходу з Інтернет-магазину або вимкнення веб-браузера) та
 2. постійні (зберігаються протягом певного періоду часу, визначеного параметрами кожного файлу, або до моменту ручного видалення)

Через мету їх використання:

 1. необхідна (для забезпечення належного функціонування сайту Інтернет-магазину),
 2. функціональні/преференційні (що дозволяють адаптувати веб-сторінку Інтернет-магазину до уподобань відвідувача),
 3. аналітика та аналіз ефективності (збір інформації про те, як використовується сайт Інтернет-магазину),
 4. маркетинг, реклама і соціальні мережі (збір інформації про особу, яка відвідує сайт Інтернет-магазину, з метою показу їй реклами, її персоналізації, вимірювання її ефективності та проведення інших маркетингових заходів, в тому числі на сайтах, відокремлених від сайту Інтернет-магазину, таких як соціальні мережі або інші сайти, що належать до тих же рекламних мереж, що і Інтернет-магазин)
  1. Адміністратор може обробляти дані, що містяться в файлах cookie, коли відвідувачі користуються сайтом Інтернет-магазину, для наступних конкретних цілей:

Цілі використання файлів cookie в інтернет-магазині Адміністратора

ідентифікувати клієнтів як зареєстрованих в Інтернет-магазині та показувати, що вони увійшли в систему (основні файли cookie)

запам’ятовування Продуктів, які ви додали до кошика з метою оформлення Замовлення (необхідні файли cookie)

зберігання даних із заповнених форм замовлень, опитувань або даних для входу в Інтернет-магазин (основні та/або функціональні файли cookie/фаворити)

пристосування змісту веб-сайту Інтернет-магазину до індивідуальних уподобань Клієнта (наприклад, щодо кольорів, розміру шрифту, розташування сторінок) та оптимізація використання сторінок Інтернет-магазину (функціональні файли cookie/файли налаштувань)

зберігати анонімну статистику, що показує, як використовується сайт Інтернет-магазину (статистичні файли cookie)

для показу та відображення реклами, обмеження кількості показів реклами та ігнорування реклами, яку Клієнт не бажає бачити, вимірювання ефективності реклами та персоналізації реклами, тобто вивчення поведінкових характеристик відвідувачів Інтернет-магазину шляхом анонімного аналізу їхніх дій (наприклад, повторних відвідувань певних сторінок, ключових слів тощо) з метою створення їхнього профілю та надання їм реклами, що відповідає їхнім передбачуваним інтересам, а також під час відвідування інших веб-сайтів у рекламній мережі Google Ireland Ltd. та Meta Platforms Ireland Ltd. (маркетингові, рекламні та соціальні медіа-файли)

  1. За допомогою найпопулярніших веб-браузерів можна перевірити, які файли cookie (включаючи тривалість файлів cookie та їх постачальника) надсилаються в будь-який момент часу веб-сайтом Інтернет-магазину, наступним чином:

У браузері Chrome:

(1) в адресному рядку натисніть на іконку замка зліва, (2) перейдіть на вкладку “Cookies”.

У браузері Firefox:

(1) в адресному рядку натисніть на іконку щита зліва, (2) перейдіть на вкладку “Дозволено” або “Заблоковано”, (3) натисніть на поле “Файли cookie для відстеження між сайтами”, “Елементи відстеження в соціальних мережах” або “Вміст з елементами відстеження”

В Internet Explorer:

(1) натисніть меню “Сервіс”, (2) перейдіть на вкладку “Параметри Інтернету”, (3) перейдіть на вкладку “Загальні”, (4) перейдіть на вкладку “Налаштування”, (5) натисніть на поле “Перегляд файлів”

У браузері Opera:

(1) в адресному рядку натисніть на іконку замка зліва, (2) перейдіть на вкладку “Cookies”.

у браузері Safari:

(1) натисніть на меню “Налаштування”, (2) перейдіть на вкладку “Конфіденційність”, (3) натисніть на поле “Керування даними сайту”

Незалежно від браузера, використовуючи інструменти, доступні, наприклад, на: https://www.cookiemetrix.com/ або: https://www.cookie-checker.com/

  1. За замовчуванням більшість веб-браузерів, доступних на ринку, дозволяють зберігати файли cookie. Ви можете визначити умови використання файлів cookie за допомогою налаштувань вашого браузера. Це означає, що ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю відключити можливість збереження файлів cookie – в останньому випадку, однак, це може вплинути на деякі функціональні можливості Інтернет-магазину (наприклад, може бути неможливо простежити шлях Замовлення через Форму замовлення через те, що Продукти не запам’ятовуються в кошику під час послідовних кроків оформлення Замовлення).
  2. Налаштування вашого браузера щодо файлів cookie мають відношення до вашої згоди на використання файлів cookie нашим Інтернет-магазином – відповідно до правил, така згода також може бути виражена через налаштування вашого браузера. Детальна інформація про те, як змінити налаштування файлів cookie і як їх самостійно видалити в найпопулярніших веб-браузерах, доступна в розділі довідки вашого веб-браузера і на наступних сторінках (просто натисніть на відповідне посилання):

в Chrome браузері Chrome

у Firefox

в Інтернеті Explorer

в Opera браузері

у браузері Safari

у браузері Microsoft Edge

  1. Адміністратор може використовувати в Інтернет-магазині сервіси Google Analytics, Universal Analytics, що надаються компанією Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Ці сервіси допомагають Адміністратору вести статистику і аналізувати трафік в Інтернет-магазині. Зібрані дані обробляються вищезазначеними службами для створення статистики, яка допомагає адмініструвати Інтернет-магазин і аналізувати трафік в Інтернет-магазині. Ці дані носять зведений характер. Адміністратор при використанні вищевказаних сервісів в Інтернет-магазині збирає такі дані, як джерело і спосіб отримання відвідувачів Інтернет-магазину і характер їх поведінки на сайті Інтернет-магазину, інформація про пристрої і браузери, з яких вони відвідують сайт, IP і домен, географічні дані і демографічні дані (вік, стать) та інтереси.
  2. Особа може легко заблокувати передачу інформації Google Analytics про свою активність на сайті Інтернет-магазину – для цього можна, наприклад, встановити надбудову для браузера, що надається компанією Google Ireland Ltd., доступну за посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. У зв’язку з можливістю використання Адміністратором в Інтернет-магазині рекламних і аналітичних сервісів, що надаються компанією Google Ireland Ltd., Адміністратор вказує, що повну інформацію про принципи обробки даних відвідувачів Інтернет-магазину (в тому числі інформації, що зберігається в файлах cookie) компанією Google Ireland Ltd. можна знайти в політиці конфіденційності сервісів Google, доступній за посиланням: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Інтернет-магазин може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор рекомендує після відвідування інших сайтів ознайомитися з політикою конфіденційності, встановленою на них. Ця політика конфіденційності застосовується тільки до Інтернет-магазину Адміністратора.

БЛАНК ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ § 9 завантажити